Tilbygg og ombygging av enebolig i tre.

FØR

ETTER