Enebolig i betong og tre.  Fasader i innfarget puss.  Ferdigstilt oktober 2011.    Bildet  er retusjert.

Fotoillustrasjon. Stue mot sjøen - kveld

Volumstudier

Skisse fra vest

17. desember 2011

19. juni 2011

12. august 2011

8. oktober 2011

Presentasjon

BO BYGG OG BOLIG

Nr. 1   2013