Illustrasjonsprosjekt for

utvikling av næringsbygg på

lokk over Snarøyveien for

Teleplan Eiendom AS