Fjellhytte i betong . Ferdigstilt 20. oktober 2013.

Hytta er bygget delvis inn i terrenget.  Fasadene er kledt med naturstein.

Taket er tekket med torv og lyng.  Store glassflater mot Hallingskarven.

3D visualisering - BLÅR / Ingar Sætre