PPR Arkitektur & Design AS

ble etablert i 2007.

Innehaver og daglig leder

Sivilarkitekt  MNAL Per Pande-Rolfsen

har 34 års erfaring

fra følgende typer oppdrag :


-Regulering og planarbeide

-Næringsbygg

-Boliger og fritidshus

-Rehabilitering og bevaring

-Layout og interiør

-Visuell og romlig presentasjon

-Design


Per Pande-Rolfsen har utført oppdrag

for offentlige og private oppdragsgivere.

Noen av disse er:


  1. -Det Kongelige Hoff

  2. -DNB Næringseiendom AS

- Fred. Olsen & Co

- Norconsult AS

  1. -Nordea ASA

  2. -Pecunia Eiendomsselskap

  3. -Reitan Servicehandel Norge AS

  4. -Statsbygg

  5. -Steinerskolen

  6. -Storebrand Eiendom AS

- Teleplan AS

- Teleplan Eiendom ASFlere prosjekter som presenteres

på hjemmesiden er utført i tiden

som medeier i Base arkitekter.

www-pandesign.org http://www.pandesign.org

Møbler og designprodukter tegnet av Per Pande-Rolfsen :

K o n t a k t  P P RKONTAKT.html