NORDEA Bank, filial Stortorvet. Ombygging.

Ny hovedinngang og publikumsareal.

Nye arealer for kundebehandling, kantine, og personalrom.

Interiøret ble revet og ombygget  i 2010.