ETTER

FØR

Fred. Olsen & Co.  Konsekvensutredning for eiendom på Laksa ved Son.  250 boliger.  Næringsbygg.  Båthavn.