Omregulering , ombygging og rehabilitering av hovedkontor for Fred.Olsen & Co

Ny hovedinngang fra Fred.Olsens gate

Ny hovedinngang med gårdsrom fra Fred.Olsens gate