ETTER

FØR

HOTEL ALLAMANDA,  Diégo Suarez,  Madagaskar. 

Hotell ved det Indiske hav.  Utvidelse med ny adkomst.  Omarbeiding av utearealer og strandlinje.